English:
The first circle is a sketch on paper. It is spontaneous. It concerns a specific event, image, emotion, dream, dream.I draw more. I check various possibilities. I make sure. Predicts. I plan.My work is based on this fantasy, it creates a sketch on paper, which is a transformation of images. 
Usually it is an exaggerated image of the target form.It will be more complex, spatial and at the same time synthetic in its matter. 
Always different from the drawing but this drawing is important.
It is an embryo, a new stage in a form's life. I feel a strong need to realize, change myself in the process. Sometimes I go through different phases 
and I come back to the drawing stage, but sometimes the form is ready. Curiosity wins.I have to check what will be and then...
 what will be. The form is sometimes sketchy, sometimes not. It is loaded with my person, expression. With a human hand.
Polish:
Pierwszym kręgiem, jest szkic na papierze. Jest spontaniczny. Dotyczy konkretnego zdarzenia, obrazu, emocji, marzenia, snu. Rysuję kolejne. Sprawdzam różne możliwości. Upewniam się. Przewiduję. Planuję.
Na tej fantazji opiera się moja praca, z niej powstaje szkic na papierze, będący przekształceniem obrazów. Przeważnie to przerysowany obraz formy docelowej. 
Ona będzie bardziej skomplikowana, przestrzenna a zarazem syntetyczna 
w swojej materii. Zawsze różna od rysunku, ale ten rysunek jest ważny. 
Jest zarodkiem, nowym etapem życia formy. Czuję silną potrzebę urzeczywistnienia, zmiany siebie w procesie.Czasem jest tak, że przechodzę różne fazy i jednak wracam do etapu rysunku, ale zdarza się, że forma jest już gotowa. Ciekawość wygrywa. Muszę sprawdzić co będzie, a później... co będzie. Forma czasem jest szkicowa, czasem nie. Jest naładowana moją osobą, ekspresją. Ludzką reką.

You may also like

Back to Top