English:
Non-humans is a sculptural installation consisting of eight monumental sculptures made of polyurethane foam. And one smaller one which is the axis of the whole, made of aluminium. Non-humans balance on the border ofabstraction and figuration. Using a dream, i.e. the moment when the dream world comes into contact with the real, actual world, he strives to achieve harmony through destruction and destroy,
 thus managing to maintain a raw and expressive character. 
Non-humans are halfway between destruction and being reborn. 
When we use the phrase inhumane toward others, we often suppress character traits that do not conform to our everyday behaviors that conform to social conventions. Art being a gaping hole within which time it breaks down in a strange way, makes everything hit us harder and harder. It sensitizes us by often pushing the boundaries of our perception of things.
Polish:
Nie - Ludzie to instalacja rzeźbiarska składającą się z ośmiu monumentalnych rzeźb wykonanych z piany poliuretanowej, oraz jednej mniejszej (wykonanej 
z aluminium) stanowiącej oś całości. Nie-ludzie balansują na granicy abstrakcji 
i figuracji. Wykorzystując marzenie senne, tzn. moment zetknięcia się świata snu ze światem rzeczywistym, realnym, dążę do osiągnięcia harmonii, poprzez destrukcje i zniszczenie.Nie-ludzie są w połowie drogi pomiędzy zniszczeniem, a odradzaniem się na nowo. Używając zwrotu nieludzkie wobec innych, często wypieramy cechy charakteru, które nie przystają do naszych codziennych zachowań, odpowiadających konwenansom społecznym. Sztuka będąc szczeliną, w obrębie której czas w przedziwny sposób się załamuje, sprawia 
że wszystko dociera do nas bardziej i mocniej.Uwrażliwia nas przesuwając granice naszego postrzegania rzeczy.
Nie-ludzie, ASP w Warszawie, Wrzesień 2019.
Rysunek koncepcyjny
Rysunek koncepcyjny
Rysunek koncepcyjny
Rysunek koncepcyjny
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Nie-ludzie, Wrzesień 2019.

Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.

Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.

Non–Humans 2019, Academy of Fine Arts in Warsaw.

Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
Fragment, Nie-ludzie, Wrzesień 2019.
The Anchor
The Anchor

Back to Top