No Beginning... No End... 2017, Artzone Gallery, Cracow.
No Beginning... No End... 2017, Artzone Gallery, Cracow.
English:
I am creating a world, a new, better, surreal world, yet true in its 
own way. Sometimes I think I'm alone, but that's an apparent belief. 
There are others. There's something, someone. There are people, animals, etc. I am accompanied by my creature, creation, monster, post-human; something I created, I myself, without anyone's help, 
won "this something" formy self. Now it is! He's standing next to me, seemingly not moving, not breathing, but alive. Does he live with me?. I was scared. I ran away. I listened. I was looking for. 
I demolished it. I apologized. I rebuilt. Sen. It was created. He's alive. Am I ashamed of that? I'm sure. Why? Because this is normal!!! 
The character is menacing. Maybe she's notnice? Maybe it's funny? Maybe it's cheesy? Maybe he'll attackme? No! He'll save me for sure! It's a friend! He wants to help me. He also wants to fightalong with me. He wants to live. He won't give up! My dream "came out" of me, crawled, flew out and wants tolast. He wants to be. He wants to talk tome, he wants to hide.
Polish:
Tworzę świat, nowy, lepszy, surrealistyczny, jednak na swój sposób prawdziwy.Czasem myślę, że jestem sam, ale to pozorne przekonanie. 
Są inni. Jest coś, ktoś. Są ludzie, zwierzęta etc. Towarzyszy mi mój stwór, twór, potwór, post-człowiek: coś co wykreowałem, ja sam, bez niczyjej pomocy, wywalczyłem „to coś” sobie. Teraz jest! Stoi obok mnie, niby się 
nie rusza, nie oddycha, ale żyje. Czy żyje mną? Sen. Bałem się. Uciekłem. Wysłuchałem. Szukałem. Zburzyłem. Przeprosiłem. Zbudowałem na nowo. Sen. Powstał. Żyje.Czy tego się wstydzę? Na pewno. Dlaczego? 
Ponieważ to jest normalne!!! Postać jest groźna. Może nie jest miła? 
Może śmieszna. Może obciachowa? Może mnie zaatakuje? Nie! 
Na pewno mnie oszczędzi! To jest przyjaciel! Chce mi pomóc. 
On też chce walczyć razem ze mną. Chce żyć. Nie podda się! 
Moje marzenie, mój sen „wyszedł” ze mnie, wypełzł, wyleciał 
i chce trwać. Chce być. Chce rozmawiać ze mną, chce się schować.

No Beginning... No End... 2017, Artzone Gallery, Cracow.

Academy of Fine Arts in Warsaw.
Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.
Fragment of the installation: "No beginning...no ned"; Academy of Fine Arts in Warsaw.

You may also like

Back to Top