English:
Dream. I was afraid. I ran away. I listened. I was looking for. I demolished. 
I apologized. I built anew. Dream. Arose. Lives. Am I ashamed of that? Definitely. Why? Because it's normal !!! The character is dangerous.
Maybe she's not nice? Maybe funny? Maybe embarrassing? Maybe he will attack me? Not! It will save me for sure! This is a friend! He wants 
to help me. He also wants to fight with me. I want to live. He will not give up! My dream, my dream "came out" of me, it came out, it flew out and 
it wants to last. I want to be. He wants to talk to me, he wants to hide. 
I want to get to know, discover with me. Scream! 
By making my dreams, fantasies and desires come true, I feel like 
a conqueror, I discover a new world, my world, surprising, terrifying but friendly to me. I don't know what it means yet, but I have to take the 
FIRST STEP.
Polish:
Sen. Bałem się. Uciekłem. Wysłuchałem. Szukałem. Zburzyłem. Przeprosiłem. Zbudowałem na nowo. Sen. Powstał. Żyje.
Czy tego się wstydzę? Na pewno. Dlaczego? Ponieważ to jest normalne!!! 
Postać jest groźna. Może nie jest miła? Może śmieszna? Może obciachowa? 
Może mnie zaatakuje? Nie! Na pewno mnie oszczędzi! To jest przyjaciel! 
Chce mi pomóc. On też chce walczyć razem ze mną. Chce żyć. Nie podda się!
Moje marzenie, mój sen „wyszedł” ze mnie, wypełzł, wyleciał i chce trwać. 
Chce być. Chce rozmawiać ze mną, chce się schować.
Chce poznawać, odkrywać razem ze mną. Krzyczeć! Urzeczywistniając 
swoje marzenia, fantazje, pragnienia, czuję się zdobywcą, odkrywam nowy świat,
 mój świat, zaskakujący, przerażają- cy, ale dla mnie przyjazny. Jeszcze nie wiem jakie to ma znaczenie, ale muszę postawić PIERWSZY KROK. ​​​​​​​

You may also like

Back to Top